Ograniczenie podstawy wymiaru składek na 2014 rok

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. – 112 380 zł.