ZUS

Składka wypadkowa 2012

Od 1 kwietnia 2012 zmienia się dotychczasowa składka na ubezpieczenie wypadkowe. Aktualna stawka to 1,93%. Dotyczy ona przedsiębiorców oraz płatników zatrudniających nie więcej niż 9 pracowników.

Składki ZUS za 02-03/2012 – nowe firmy

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 142,39 zł

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 131,36 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 254,55 zł

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 396,94 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 385,91 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 450,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.828,31 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 87,84 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 36,00

– ubezpieczenie wypadkowe- 7,52 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych)

– ubezpieczenie chorobowe – 11,03 zł

Składki ZUS luty do marzec 2012.

Składki ZUS 02-03/2012

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 669,38 zł

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 617,55 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 254,55 zł

Fundusz Pracy – 51,83 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 975,76 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 923,93 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 2.115,60 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.828,31 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 412,97 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 169,25 zł

– ubezpieczenie wypadkowe- 35,33 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych)

– ubezpieczenie chorobowe, dobrowolne – 51,83 zł

Składki ZUS luty do marzec 2012.

Aktualizacja programu Płatnik

Zus  przygotował uaktualnienie programu Płatnik do wersji 8.01.001A.

Dokumenty za 02/2012 należy przesyłać za pomocą powyżej wersji programu. Plik instalacyjny oraz instrukcję można pobrać z poniższego linku do strony ZUS: http://e-inspektorat.zus.pl/program_platnik.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu=

 

Bezpośredni link do aktualizacji: http://213.25.26.225/dystrybucja/a1_8_01_001a/Setup.exe

Od 5 marca nie będą przyjmowane dokumenty z poprzednich wersji systemu Płatnika.

Jedyna obowiązująca wersja to 8.01.001A.

„Wersja 8.01.001A programu PŁATNIK powstała w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikających ze zmian legislacyjnych, dokonanych ustawą z 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw oraz ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3” – ZUS, dnia 22/02/2012.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek 2012

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 r. – 105 780 zł.

Pit-11 do 29 lutego

Tylko do końca lutego 2012 roku podatnicy mają czas na złożenie deklaracji PIT-11.  Informacja PIT-11 dotyczy dochodów z poszczególnych źródeł, jakie uzyskali pracownicy oraz zleceniobiorcy za rok ubiegły. Przedstawia również zastosowane koszty uzyskania przychodów oraz wysokość pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy. Deklarację tą przygotowuje się w trzech egzemplarzach. Jedna otrzymuje pracownik, drugą przekazujemy do Urzędu Skarbowego właściwego dla pracownika a trzeci pozostaje w dokumentacji firmy.

Składki ZUS za 01.2012

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 627,07 zł

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 575,24 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 254,55 zł

Fundusz Pracy – 51,83

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 933,45 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 881,62 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 2.115,60 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.828,31 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 412,97 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 126,94 zł

– ubezpieczenie wypadkowe- 35,33 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych)

– ubezpieczenie chorobowe, dobrowolne – 51,83 zł

Składki ZUS za 01.2012 rok – nowe firmy

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 133,39

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 122,36

Ubezpieczenie zdrowotne – 254,55

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 387,94 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 376,91 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 450,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.828,31 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 87,84 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 27,00 zł

– ubezpieczenie wypadkowe- 7,52 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych)

– ubezpieczenie chorobowe – 11,03 zł

Składka rentowa w 2012 roku

Od 01/02/2012 roku zmienia się składa rentowa z aktualnych 6% na  8%.

Pracodawca będzie płacił 6,5% a pracownik tak jak dotychczasowo 1,5 % pensji brutto.