Minimalne wynagrodzenie – 2013 rok

Od nowego roku, zamiast dotychczasowych 1500 zł brutto, pracownik zatrudniony na cały etat otrzyma minimalnie 1600 zł brutto. Dla niepełnego etatu kwota ta będzie proporcjonalnie obniżona.