Nowy druk z-3b

Od 9-go maja został wprowadzony nowy druk z-3b zamiast starego z-3a. Zaświadczenie Płatnika składek. Dotyczy on osób:

  • prowadzących działaność gospodarczą
  • współpracująca z osoba prowadzącą działalność pozarolniczą albo
  • duchownych
Stare druki z-3a z numerem nip będą jeszcze obowiązywały do 31.12.2012 roku.

Nowy druk z-3b jest dostępny w dziale do pobrania