Ograniczenie podstawy wymiaru składek na 2013 rok

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2013 r. – 111.390 zł.