Okres wypowiedzenia umów na czas określony – 2016

Od 22/02/2016 roku zmieni się okres wypowiedzenia dla umów o pracę na czas określony, będzie on analogiczny do okresu wypowiedzenia aktualnych umów na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia będzie zatem wynosił:

  • dwa tygodnie – przy zatrudnieniu w firmie poniżej 6 miesięcy
  • jeden miesiąc – przy zatrudnieniu wynoszącym powyżej 6 miesięcy
  • trzy miesiące – przy stażu zakładowym powyżej 3 lat