Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2015

Od 01 kwietnia 2015 składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 1,80% zamiast dotychczasowych 1,93%.