Składki ZUS 01-12/2013 – Nowe firmy

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 153,12 zł

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 141,36 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 261,73 zł

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 414,85 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 403,09 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 480,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.908,13 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 93,70 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 38,40 zł

– ubezpieczenie wypadkowe- 9,26 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 1,93%

– ubezpieczenie chorobowe – 11,76 zł

Składki ZUS styczeń do grudzień 2013.