Składki ZUS 2014 – Nowe firmy

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok dla nowych firm:

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy **
148,43 zł160,78 zł270,40 zł12,35 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
98,38 zł40,32 zł9,73 zł12,35 zł
Podstawa wymiaru
504,003004,48 zł504,00
Za okres
01/2014 - 12/2014

Składki ZUS 2014 - Nowe firmy

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%
** dla płatnika nie posiadającego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, składka na FP nie wystąpi

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym –  431,18 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 418,83 zł