Składki ZUS 2014

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
661,92 zł716,99 zł270,40 zł55,07 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
438,73 zł179,81 zł43,38 zł 55,07 zł
Podstawa wymiaru
2247,60 zł3004,48 zł2247,60 zł
Za okres
01/2014 - 12/2014

Składki ZUS 2014

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.042,46 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 987,39 zł