Składki ZUS 2015 dla przedsiębiorców

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 01 – 03 / 2015 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
699,56 zł757,76 zł279,41 zł58,20 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
463,68 zł190,03 zł45,85 zł 58,20 zł
Podstawa wymiaru
2.375,40 zł3.104,57 zł2.375,40 zł
Za okres
01/2015 - 03/2015

Składki ZUS 2015

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.037,17 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 1.095,37 zł