Składki ZUS 2018

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.232,16 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 1.166,85 zł

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 01 – 12 / 2018 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
781,60 zł846,91 zł319,94 zł65,31 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
520,36 zł213,26 zł47,98 zł 65,31 zł
Podstawa wymiaru
2.665,80 zł3.554,93 zł2.665,80 zł
Za okres
01/2018 - 12/2018

Składki ZUS 2018

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,80%

 

Archiwum