Składki ZUS od kwietnia 2015

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 04 – 12 / 2015 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
696,47 zł754,67 zł279,41 zł58,20 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
463,68 zł190,03 zł42,76 zł 58,20 zł
Podstawa wymiaru
2.375,40 zł3.104,57 zł2.375,40 zł
Za okres
04/2015 - 12/2015

Składki ZUS 2015 od 04/2015

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,80 %

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.034,08 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 1.092,28 zł