Umowy zlecenia w 2016 roku

Od 01/01/2016 weszły w życie zmiany związane z nowym oskładkowaniem umów zleceń. Teraz to obowiązuje zleceniobiorców podstawa wynagrodzenia odnosząca się do minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę (w 2016 roku jest to kwota 1850 zł brutto).

Nie będzie już można zawrzeć jednej umowy na 200 zł brutto, gdzie już przed 01/01/2016 miała on obowiązek być rozliczona ze składkami na ub. społeczne, i następnie drugiej na dużo większą kwotę i nie być zmuszonym do odprowadzenia również od niej składek.

Druga umową zleceniobiorca będzie mógł zawrzeć bez składek ZUS tylko wtedy jeśli pierwsza umowa będzie wynosić brutto minimum 1.850 zł. Drugim rozwiązaniem będzie zawarcie np. dwóch umów zleceń na kwoty minimum 1.850 zł, wtedy to trzecia będzie już bez obowiązkowych składek.