Dni wolne – praca w komisji wyborczej 2014

Pracownicy, którzy zasiedli w komisjach wyborczych w bieżącym miesiącu mieli prawo do 5 dni wolnych. Nie musieli ich wykorzystać w całości. Mogli skorzystać z mniejszej liczby dni.

Natomiast za dni wolne pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.