Dodatkowy dzień wolny za święto 1 maja

Ze względu na święto 1 maja, które przypada na dzień wolny od pracy, pracodawca musi zapewnić dodatkowy dzień wolny, tak aby na koniec okresu rozliczeniowego nie powstały nadgodziny i był utrzymany 5-dniowy tydzień pracy.