ZUS

Składki ZUS 2014 – Nowe firmy

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok dla nowych firm:

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy **
148,43 zł160,78 zł270,40 zł12,35 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
98,38 zł40,32 zł9,73 zł12,35 zł
Podstawa wymiaru
504,003004,48 zł504,00
Za okres
01/2014 - 12/2014

Składki ZUS 2014 - Nowe firmy

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%
** dla płatnika nie posiadającego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, składka na FP nie wystąpi

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym –  431,18 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 418,83 zł

 

 

Składki ZUS 2014

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
661,92 zł716,99 zł270,40 zł55,07 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
438,73 zł179,81 zł43,38 zł 55,07 zł
Podstawa wymiaru
2247,60 zł3004,48 zł2247,60 zł
Za okres
01/2014 - 12/2014

Składki ZUS 2014

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.042,46 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 987,39 zł

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na 2014 rok

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r. – 112 380 zł.

Składki ZUS 01-12/2013 – Nowe firmy

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 153,12 zł

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 141,36 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 261,73 zł

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 414,85 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 403,09 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 480,00 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.908,13 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 93,70 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 38,40 zł

– ubezpieczenie wypadkowe- 9,26 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 1,93%

– ubezpieczenie chorobowe – 11,76 zł

Składki ZUS styczeń do grudzień 2013.

Składki ZUS za 01-12/2013

Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 710,67 zł

Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 656,09  zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 261,73 zł

Fundusz Pracy – 54,58 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.026,98 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 972,40 zł

————————————————————————————

Podstawy wymiaru:

Ubezpieczenie społeczne – 2.227,80 zł

Ubezpieczenie zdrowotne – 2.908,13 zł

——————————————————————————————-

Na ubezpieczenie społeczne składa się:

– ubezpieczenie emerytalne – 434,87 zł

– ubezpieczenie rentowe      – 178,22 zł

– ubezpieczenie wypadkowe- 43,00 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 1,93%

– ubezpieczenie chorobowe, dobrowolne – 54,58 zł

Składki ZUS styczeń do grudzień 2013.

Ograniczenie podstawy wymiaru składek na 2013 rok

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2013 r. – 111.390 zł.

Minimalne wynagrodzenie – 2013 rok

Od nowego roku, zamiast dotychczasowych 1500 zł brutto, pracownik zatrudniony na cały etat otrzyma minimalnie 1600 zł brutto. Dla niepełnego etatu kwota ta będzie proporcjonalnie obniżona.

Nowy druk z-3b

Od 9-go maja został wprowadzony nowy druk z-3b zamiast starego z-3a. Zaświadczenie Płatnika składek. Dotyczy on osób:

 • prowadzących działaność gospodarczą
 • współpracująca z osoba prowadzącą działalność pozarolniczą albo
 • duchownych
Stare druki z-3a z numerem nip będą jeszcze obowiązywały do 31.12.2012 roku.

Nowy druk z-3b jest dostępny w dziale do pobrania

 

  Składki ZUS 04-12/2012 – nowe firmy

  Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 143,56 zł

  Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 132,53 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne – 254,55 zł

  Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 398,11 
  Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 387,08 zł

  ————————————————————————————

  Podstawy wymiaru:

  Ubezpieczenie społeczne – 450,00 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne – 2.828,31 zł

  ——————————————————————————————-

  Na ubezpieczenie społeczne składa się:

  – ubezpieczenie emerytalne – 87,84 zł

  – ubezpieczenie rentowe      – 36,00 zł

  – ubezpieczenie wypadkowe- 8,69 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 1,93%

  – ubezpieczenie chorobowe – 11,03 zł

  Składki ZUS kwiecień do grudzień 2012.

  Składki ZUS 04-12/2012

  Ubezpieczenie społeczne wraz z chorobowym – 674,88 zł

  Ubezpieczenie społeczne bez chorobowego – 623,05 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne – 254,55 zł

  Fundusz Pracy – 51,83 

  Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 981,26 
  Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 929,43 zł

  ————————————————————————————

  Podstawy wymiaru:

  Ubezpieczenie społeczne – 2.115,60 zł

  Ubezpieczenie zdrowotne – 2.828,31 zł

  ——————————————————————————————-

  Na ubezpieczenie społeczne składa się:

  – ubezpieczenie emerytalne – 412,97 zł

  – ubezpieczenie rentowe      – 169,25 zł

  – ubezpieczenie wypadkowe- 40,83 zł  (dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych) – 1,93%

  – ubezpieczenie chorobowe, dobrowolne – 51,83 zł

  Składki ZUS kwiecień do grudzień 2012.