Otworzenie działalności krok po kroku

Otworzenie (założenie) jednoosobowej działalności gospodarczej przebiega następująco:

 1. Osoba fizyczna udaje się do urzędu miasta bądz gminy w miejscu zamieszkania
 2. Składa wypełniowy wniosek CEIDG-1
 3. Wraz ze wnioskiem CEIDG-1 urząd miasta bądz gminy przesyła/składa wszelkie dane do ZUS oraz Urzędu Statystycznego.
 4. Osoba fizyczna odbiera w urzędzie miasta bądz gminy – wpis do działalności gospodarczej
 5. Na adres miejsca zamieszkania otrzymuje od ZUS – druk ZFA oraz numer REGON od Urzędu Statystycznego
 6. Osoba fizyczna  zgłasza się do ZUS – na tzw. druku ZUA bądź ZZA (tylko do zdrowotnego)
 7. Osoba fizyczna wypełnia zgłoszenie VAT-R, druk wyboru formy opodatkowania oraz zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów (ewentualnie innej ewidencji) do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

Przy otwieraniu Spółki Cywilnej dodatkowo, dwie lub więcej osób fizycznych musi:

 1. Podmisać umowę spółki cywilnej
 2. wykonać czynności 1-7 dla jednoosobowej działalności, pomijając wypełnienie deklaracji VAT-R
 3. Złożyć NIP-2 – nadanie Spółkce numer identyfikacji podatkowej NIP
 4. Złożyć druku RG-1 W Urzędzie Statystycznym (Nadanie numeru Regon)
 5. Odebranie osobiście numeru REGON
 6. Otrzymanie przez Spółkę numeru NIP
 7. Wypełnienie zgłoszenie VAT-R dla spółki

Wszelkie czynności rejestrowe Biuro Rachunkowe Conta.pl na podstawie pełnomocnictwa może dokonać samodzielnie bez udziału naszego klienta.

Dokumenty niezbędne do otworzenia działalności znajdują się w dziale do pobrania (dla naszych klientów).