Współczynnik ekwiwalentu za urlop – 2014

Wskaźnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy wynosie 20,83.