Kadry i Płace

Poniżej przedstawiamy nasze przykładowe usługi dotyczące kadr i płac.

Są to m. in. :

 • Przygotowanie do ZUS deklaracji ZUS DRA wraz z RCA (raportami imiennymi),
 • Przesyłanie powyższych dokumentów do ZUS drogą elekroniczną (Płatnik),
 • Sporządzanie list płac zgodnie regulaminem wynagradzania,
 • Uzupełnianie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu,
 • Rejestrowanie, wyrejestrowywanie oraz zmiana danych  pracowników Klienta (dokumenty typu ZUS ZUA,  ZUS ZWUA, ZUS ZIUA),
 • Przygotowywanie  rocznych deklaracji podsumowujących wpłacane zaliczki do Urzędu Skarbowego (PIT-4R, PIT-8AR),
 • Doradztwo w  sprawach kadrowo-płacowych w języku polskim jak i angielskim,
 • Sporządzanie  rocznych informacji pracowniczych o dochodach (PIT-11),
 • Wystawianie oraz kompletna obsługa umów o pracę wraz z dostarczaniem informacji o wysokości aktualnego wynagrodzenia pracowników w firmie Klienta,
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) jak również ich wystawianie,
 • Przekazywanie Klientowi danych o koniecznych wpłatach zaliczek na podatek dochodowy drogą elektroniczną (e-mail, panel klienta, telefonicznie),
 • Przygotowywanie raportów RMUA (informacje dla osoby ubezpieczonej)
 • Przekazywanie pracownikom pasków płacowych
 • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON,
 • Sprawozdawczość GUS w zakresie wynagrodzeń.

W celu zapytania o konkretne usługi naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź poprzez zakładkę kontakt.

Zapraszamy również do odwiedzenia działu: FAQ