Cennik iksięgowość

 
MiniMidiTotal
do 30 dokumentówdo 50 dokumentówod 50 dokumentów
Dodatkowy dokument - 3 złDodatkowy dokument - 2 złDodatkowy dokument - 2 zł
 
Cena: 149 zł / mcCena: 199 zł / mc Cena:po wycenie
 
 
1 dokument to:  każda faktura wystawioną lub otrzymaną, dowód wewnętrzny sporządzony np. na podstawie kilku dokumentów źródłowych typu opłaty bankowe, odsetki od kredytów,  miesięczny raport z kasy fiskalnej, itp.
 

Każdy pakiet obejmuje:

  • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów, Ryczałtu
  • Prowadzenie rejestru zakupu oraz sprzedaży VAT
  • Prowadzenie ewidencji Środków Trwałych
  • Sporządzenie deklaracji VAT i jej wysyłka drogą elektroniczą
  • Podanie zobowiązań podatkowych PIT i VAT wraz z terminami płatności
  • Wyliczenie składek ZUS dla właściciela firmy z podaniem wartości i terminu płatności
  • Sporządzenie deklaracji ZUS DRA dla właściciela firmy wraz z jej wysyłką do ZUS
  • Przygotowanie rozliczenie rocznego dla przychodów z działalności (PIT-36)
Rozbudowa pakietów
Obsługa umowy o pracę - lista płac wraz z przygotowaniem i wysłaniem deklaracji do ZUS 30 zł
Obsługa umowy o pracę wraz z obsługą kadrową40 zł
Rozliczenie umowy zlecenie bez ZUS bądź umowy o dzieło20 zł
Rozliczenie umowy zlecenie z ZUS wraz z przygotowaniem i wysłaniem deklaracji do ZUS 30 zł
Przygotowanie umowy o pracę50 zł
Przygotowanie umowy o dzieło/zlecenia30 zł
Przygotowanie zgłoszenia/aktualizacja VAT-R20 zł
Rozliczenie delegacji krajowej20 zł
Rozliczenie delegacji zagranicznej30 zł
Korekta zamknięcia miesiąca z winy klienta. Nie dostarczenie w terminie kompletnej dokumentacji100 zł
Ponowne otworzenie miesiąca z powodu dosłania dodatkowych dokumentów rozliczeniowych 50 zł
Przygotowanie druku z-3b wraz z kosztami wysyłki20 zł
Przygotowanie druku z-3b wraz z kosztami wysyłki40 zł
Powyższe wartości, są kwotami netto.
 Stan na 31.12.2021