Nasze szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami.

Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym:

  • Prosimy o przesłanie do nas formularza „zamów szkolenie” z danymi personalnymi uczestnika oraz numer NIP wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do wystawienia faktury Vat na firmę.
  • Wpłatę prosimy kierować na nasz rachunek bankowy wskazanym w emailu zwrotnym.
  • Termin płatności dla kursów stacjonarnych–  7 dni przed rozpoczęciem kursu.
  • Uczestnik drogą e-mailową zostanie powiadomiony na 5 dni przez rozpoczęciem kursu o miejscu oraz godzinie szkolenia
  • Nasz firma zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w sytuacji małego zainteresowania oraz z przyczyn nie leżących po Conta.pl.

Uczestnictwo w szkoleniu internetowym:

  • Prosimy o przesłanie do nas formularza „zamów szkolenie” z danymi personalnymi uczestnika oraz numer NIP wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do wystawienia faktury Vat na firmę.
  • Wpłatę prosimy kierować na nasz rachunek bankowy wskazanym w emailu zwrotnym.
  • Termin płatności dla kursów internetowych– dostęp do danych po dokonaniu płatności

Wszelkie pytania odnośnie kursów prosimy kierować na: szkolenia@conta.pl,

tel. + 48 606 81 67 31