Pełna księgowość

Pełna księgowość = pełna kontrola.

Poniżej przedstawiamy zakres czynności jakie wykonuje nasze biuro dla klientów zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości (księgi handlowe).

 • Ewidencja zapisów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sprawdzenie pod względem księgowym oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez Klienta
 • Rozliczanie delegacji służbowych (wraz z dietami oraz ewidencją przebiegu auta)
 • Przygotowywanie oraz wysyłanie potwierdzeń sald
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Przygotowanie planu kont wraz z polityka rachunkowości
 • Składanie wszelkich deklaracji podatkowych w Państwa imieniu (na podstawie pełnomocnictwa)
 • Aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym  oraz ZUS
 • Rejestrowanie Spółki w Sądzie
 • Przygotowanie odpowiednich uchwał i postanowień
 • Reprezentujemy klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • Zapewniamy telefoniczne, mailowe oraz osobiste wsparcie w zakresie bieżącej księgowości Klienta

Dodatkowo naszym klientom w ramach usługi możemy zaproponować:

 • elektroniczną archiwizację dokumentów (pdf)
 • panel klienta z dostępem do najważniejszych danych  oraz dokumentów rejestrowych firmy
 • automatyczne powiadamianie e-mail o należnych składkach Zus, kwocie podatku dochodowego, VAT i ich terminach
 • wirtualne biuro (Rejestracja Państwa firmy pod naszym adresem)

W celu zapytania o konkretne usługi naszej firmy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy bądź poprzez zakładkę kontakt.

Zapraszamy również do odwiedzenia działu: FAQ