Szkolenie Płatnik 2015 online – informacje

Termin: dostęp 24/7 przez internet

Cena: 123 zł brutto (z 23% Vat)

Zapytaj o szkolenie: szkolenia@conta.pl – aktualnie w trakcie aktualizacji

Tel. 606 81 67 31

Jaki jest cel szkolenia?

 • Praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w programie Płatnik

Umiejętności po skończonym kursie

 • Instalacja Płatnika oraz e-podpisu
 • Swobodne poruszanie się po programie
 • Wprowadzenie i wysyłanie podstawowych dokumentów rozliczeniowych
 • Zakładanie kartotek ubezpieczonych oraz płatników
 • Archiwizacja danych

Dla kogo przewidziany jest nasz kurs?

 • Dla każdej osoby zainteresowanej zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu
  obsługi programu Płatnik
 • Osoby potrafiącej korzystać z dowolnej przeglądarki internetowej

Co wchodzi w skład ceny szkolenia?

 • Dostęp do materiałów dydaktycznych na stronie www.
 • Materiały dydaktyczne w formie video (w przygotowaniu)
 • Materiały dydaktyczne w formie screenów wraz z opisami krok po kroku

Ile trwają zajęcia?

 • Każdy uczestnik sam decyduje ile czasu poświęci na zapoznanie się z materiałami

Typ szkolenia:

 • Samodzielne
 • Online
 • Elektroniczne

Program szkolenia:

 1. Instalacja Płatnika – wybranie bazy danych, omówienie zabezpieczeń programu.
 2. Certyfikat kwalifikowany – sposoby jego uzyskania oraz instalacja
 3. Podstawowe poruszanie się po programie – menu, zakładki
 4. Tworzenie oraz modyfikacja kartoteki płatnika
 5. Tworzenie oraz modyfikacja kartoteki ubezpieczonych
 6. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZFA, ZPA, ZWPA, ZBA, ZAA, ZIPA ) wraz z weryfikacją wprowadzonych danych
 7. Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych (DRA, RCA,  RZA, RSA) wraz z weryfikacją wprowadzonych danych
 8. Wprowadzenie przykładowej listy płac do programu
 9. Stworzenie zestawu do wysłania do ZUS
 10. Raporty z wysyłki oraz wydruki z programu
 11. Ustawienia hasła,  archiwum.  Kopia bazy danych przy zmianie komputera.

Uczestnictwo w szkoleniu

 • Prosimy o przesłanie do nas formularza z danymi personalnymi uczestnika oraz numer NIP wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do wystawienia faktury Vat na firmę.
 • Wpłatę prosimy kierować na nasz rachunek bankowy wskazanym w emailu zwrotnym.
 • Login i hasło do materiałów są przekazywane dopiero po dokonaniu płatności za szkolenie
 • Nasz firma zastrzega sobie prawo do odwołania kursu  przyczyn nie leżących po Conta.pl.