Szkolenie Płatnik 2015 – warsztaty komputerowe

Miasto: Łódź – siedziba biura/ siedziba klienta (dojazd szkoleniowca do firmy)

Najbliższe terminy:

 • 29/07/2015
 • 27/08/2015
 • 28/09/2015
 • 28/10/2015

zapytania dotyczące innych terminów proszę kierować na adres 

e-email – indywidualnie ustalane (również dla 1 osoby)

Cena: 400 zł + 23% VAT

Zapytaj o szkolenie: szkolenia@conta.pl

Tel. 606 81 67 31

Jaki jest cel warsztatów?

 • Praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w programie Płatnik

Umiejętności po skończonym kursie

 • Instalacja Płatnika oraz e-podpisu
 • Swobodne poruszanie się po programie
 • Wprowadzenie i wysyłanie podstawowych dokumentów rozliczeniowych
 • Zakładanie kartotek ubezpieczonych oraz płatników
 • Archiwizacja danych

Dla kogo przewidziany jest nasz kurs?

 • Dla każdej osoby zainteresowanej zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu
  obsługi programu Płatnik

Co wchodzi w skład ceny szkolenia?

 • Uczestnictwo w kursie
 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Certyfikat z przeprowadzonych
  zajęć w formie elektronicznej

Ile trwają zajęcia?

 • Dzień szkoleniowy trwa zwykle 6-8 godzin

Typ szkolenia:

 • Ćwiczenia praktyczne na
  komputerze

Program szkolenia:

 1. Instalacja Płatnika – wybranie bazy danych, omówienie zabezpieczeń programu.
 2. Certyfikat kwalifikowany – sposoby jego uzyskania oraz instalacja
 3. Podstawowe poruszanie się po programie – menu, zakładki
 4. Tworzenie oraz modyfikacja kartoteki płatnika
 5. Tworzenie oraz modyfikacja kartoteki ubezpieczonych
 6. Przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych (ZUA, ZWUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZFA, ZPA, ZWPA, ZBA, ZAA, ZIPA ) wraz z weryfikacją wprowadzonych danych
 7. Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych (DRA, RCA,  RZA, RSA) wraz z weryfikacją wprowadzonych danych
 8. Wprowadzenie przykładowej listy płac do programu
 9. Stworzenie zestawu do wysłania do ZUS
 10. Raporty z wysyłki oraz wydruki z programu
 11. Ustawienia hasła,  archiwum.  Kopia bazy danych przy zmianie komputera.

Uczestnictwo w szkoleniu

 • Prosimy o przesłanie do nas formularza z danymi personalnymi uczestnika oraz numer NIP wraz z wszelkimi informacjami niezbędnymi do wystawienia faktury Vat na firmę.
 • Wpłatę prosimy kierować na nasz rachunek bankowy wskazanym w emailu zwrotnym.
 • Termin płatności –  7 dni przed rozpoczęciem kursu.
 • Uczestnik drogą e-mailową zostanie powiadomiony na 5 dni przez rozpoczęciem kursu o miejscu oraz godzinie szkolenia.
 • Nasz firma zastrzega sobie prawo do odwołania kursu w sytuacji małego zainteresowania oraz z przyczyn nie leżących po Conta.pl.