1 Listopada – dodatkowy dzień wolny

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy pracownikowi,  za 1 listopada, przysługuje  dodatkowy dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym.