Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe limit na rok 2016

Osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie dla których suma osiągniętych przychodów w 2015 roku przekroczy kwotę 5.092.440 zł ( 1.200.000 EUR x 4,2437 zł/euro z dnia 01/10/2015 NBP) będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, począwszy od 01 stycznia 2016 roku.

Zgodnie z ustawą o PDOF jako przychody z działalności gospodarczej należy traktować przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, natomiast bez zysków nadzwyczajnych i pozostałych przychodów operacyjnych.