Urlop

26 grudnia 2015 – dodatkowy dzień wolny

Ze względu na święto 26 grudnia, które przypada na dzień wolny od pracy, pracodawca musi zapewnić dodatkowy dzień wolny, tak aby na koniec okresu rozliczeniowego nie powstały nadgodziny i był utrzymany 5-dniowy tydzień pracy.

Urlopy rodzicielskie 2016

Początek 2016 roku przyniesie kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Tym razem zmiany dotyczą urlopu rodzicielskiego.

Urlop macierzyński pozostaje w takim samym wymiarze jak w latach ubiegłych (od 20 tyg. dla pojedynczego porodu do 37 tyg. dla mnogiego porodu) natomiast znika z przepisów dotychczasowy dodatkowy urlop macierzyński, który wynosił 6 bądź 8 tyg.

Urlop rodzicielski będzie w nowym roku rozszerzony do 32 tygodni przy urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodni przy urodzeniu dwójki i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Całkowita długość płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka nie zmieni się.

 

Zaległy urlop wypoczynkowy za 2014 rok

Zgodnie z art. 168 Kodeksy Pracy, pracodawca powinien do końca września 2015 roku, udzielić pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego za 2014 rok.

Dni wolne – praca w komisji wyborczej 2014

Pracownicy, którzy zasiedli w komisjach wyborczych w bieżącym miesiącu mieli prawo do 5 dni wolnych. Nie musieli ich wykorzystać w całości. Mogli skorzystać z mniejszej liczby dni.

Natomiast za dni wolne pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

1 Listopada – dodatkowy dzień wolny

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu Pracy pracownikowi,  za 1 listopada, przysługuje  dodatkowy dzień wolny w danym okresie rozliczeniowym.

Dodatkowy dzień wolny za święto 1 maja

Ze względu na święto 1 maja, które przypada na dzień wolny od pracy, pracodawca musi zapewnić dodatkowy dzień wolny, tak aby na koniec okresu rozliczeniowego nie powstały nadgodziny i był utrzymany 5-dniowy tydzień pracy.

Współczynnik ekwiwalentu za urlop – 2014

Wskaźnik ekwiwalentu pieniężnego za urlop w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku, w pełnym wymiarze czasu pracy wynosie 20,83.