Archiwum ZUS

Składki ZUS 2018 – Nowe firmy

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 520,10 zł (bez składki na FP)
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 504,66 zł (bez składki na FP)

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 01 – 12 / 2018 rok dla nowo powstałych firm:

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
184,72 zł200,16 zł319,94 zł15,44 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
122,98 zł50,40 zł11,34 zł 15,44 zł
Podstawa wymiaru
630 zł3.554,93 zł630 zł
Za okres
01/2018 - 12/2018

Składki ZUS 2018 - Nowe firmy

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,80%

 

Archiwum