Składki ZUS

Ub. wypadkowe 2018

Od 01/04/2018 zmienia się wysokość stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe. Aktualnie dla firm zatrudniających do 9 pracowników stopa ta będzie wynosić 1.67% zamiast dotychczasowych 1,80%.

Składki ZUS 2018 – Nowe firmy

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 520,10 zł (bez składki na FP)
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 504,66 zł (bez składki na FP)

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 01 – 12 / 2018 rok dla nowo powstałych firm:

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
184,72 zł200,16 zł319,94 zł15,44 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
122,98 zł50,40 zł11,34 zł 15,44 zł
Podstawa wymiaru
630 zł3.554,93 zł630 zł
Za okres
01/2018 - 12/2018

Składki ZUS 2018 - Nowe firmy

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,80%

 

Archiwum

Składki ZUS 2018

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.232,16 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 1.166,85 zł

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 01 – 12 / 2018 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
781,60 zł846,91 zł319,94 zł65,31 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
520,36 zł213,26 zł47,98 zł 65,31 zł
Podstawa wymiaru
2.665,80 zł3.554,93 zł2.665,80 zł
Za okres
01/2018 - 12/2018

Składki ZUS 2018

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,80%

 

Archiwum

Nowe indywidualne konto do przelewów ZUS


Zbliża się 10-ty. Pora więc na opłacenie składek ZUS.
Mogło się zdarzyć, że nie otrzymaliście Państwo od ZUS indywidualnego numeru konta do wpłacania swoich składek. Od nowego roku tylko przy jego pomocy można przekazywać płatności do ZUS.
Jest miejsce gdzie można sprawdzić indywidualnego konto bez większego problemu 
https://www.eskladka.pl/

Umowy zlecenia w 2016 roku

Od 01/01/2016 weszły w życie zmiany związane z nowym oskładkowaniem umów zleceń. Teraz to obowiązuje zleceniobiorców podstawa wynagrodzenia odnosząca się do minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę (w 2016 roku jest to kwota 1850 zł brutto).

Nie będzie już można zawrzeć jednej umowy na 200 zł brutto, gdzie już przed 01/01/2016 miała on obowiązek być rozliczona ze składkami na ub. społeczne, i następnie drugiej na dużo większą kwotę i nie być zmuszonym do odprowadzenia również od niej składek.

Druga umową zleceniobiorca będzie mógł zawrzeć bez składek ZUS tylko wtedy jeśli pierwsza umowa będzie wynosić brutto minimum 1.850 zł. Drugim rozwiązaniem będzie zawarcie np. dwóch umów zleceń na kwoty minimum 1.850 zł, wtedy to trzecia będzie już bez obowiązkowych składek.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe 2015

Od 01 kwietnia 2015 składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych wynosi 1,80% zamiast dotychczasowych 1,93%.

Składki ZUS od kwietnia 2015

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 04 – 12 / 2015 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
696,47 zł754,67 zł279,41 zł58,20 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
463,68 zł190,03 zł42,76 zł 58,20 zł
Podstawa wymiaru
2.375,40 zł3.104,57 zł2.375,40 zł
Za okres
04/2015 - 12/2015

Składki ZUS 2015 od 04/2015

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,80 %

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.034,08 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 1.092,28 zł

Składki ZUS 2015 dla przedsiębiorców

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 01 – 03 / 2015 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
699,56 zł757,76 zł279,41 zł58,20 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
463,68 zł190,03 zł45,85 zł 58,20 zł
Podstawa wymiaru
2.375,40 zł3.104,57 zł2.375,40 zł
Za okres
01/2015 - 03/2015

Składki ZUS 2015

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.037,17 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 1.095,37 zł

Składki ZUS 2014 – Nowe firmy

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok dla nowych firm:

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy **
148,43 zł160,78 zł270,40 zł12,35 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
98,38 zł40,32 zł9,73 zł12,35 zł
Podstawa wymiaru
504,003004,48 zł504,00
Za okres
01/2014 - 12/2014

Składki ZUS 2014 - Nowe firmy

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%
** dla płatnika nie posiadającego innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, składka na FP nie wystąpi

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym –  431,18 
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 418,83 zł

 

 

Składki ZUS 2014

Poniżej prezentujemy szczegółowy wykaz składek ZUS za 2014 rok

Ub. Społeczne bez chorobowegoUb. Społeczne z chorobowymUb. ZdrowotneFundusz Pracy
661,92 zł716,99 zł270,40 zł55,07 zł
Ubezpieczenia społeczne
Emer.Rent.Wyp.*Chor.
438,73 zł179,81 zł43,38 zł 55,07 zł
Podstawa wymiaru
2247,60 zł3004,48 zł2247,60 zł
Za okres
01/2014 - 12/2014

Składki ZUS 2014

*dla płatników składek zgłaszających nie więcej niż 9 ubezpieczonych - 1,93%

 

Suma składek z ubezpieczeniem chorobowym – 1.042,46 zł
Suma składek bez ubezpieczenia chorobowego – 987,39 zł