Urlopy rodzicielskie 2016

Początek 2016 roku przyniesie kolejne zmiany w Kodeksie Pracy. Tym razem zmiany dotyczą urlopu rodzicielskiego.

Urlop macierzyński pozostaje w takim samym wymiarze jak w latach ubiegłych (od 20 tyg. dla pojedynczego porodu do 37 tyg. dla mnogiego porodu) natomiast znika z przepisów dotychczasowy dodatkowy urlop macierzyński, który wynosił 6 bądź 8 tyg.

Urlop rodzicielski będzie w nowym roku rozszerzony do 32 tygodni przy urodzenia jednego dziecka oraz 34 tygodni przy urodzeniu dwójki i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Całkowita długość płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka nie zmieni się.